Warsztaty

W ramach aktywności Fundacji znajdują się działania edukacyjne, nastawiona popularyzację idei sportu pozytywnego. Oferujemy warsztaty kierowane do wybranych grup zaangażowanych w działalność sportową, które chcą włączyć do swojej pracy trening mentalny oraz przygotowanie psychologiczne. Propozycje skierowane są do zawodników, nauczycieli, rodziców, trenerów, członków sztabu szkoleniowego oraz psychologów. Warsztaty mogą odbyć się zarówno w miejscu preferowanym przez zainteresowanych, on-line, jak i wybranym przez Fundację. Efektem wieloletniego doświadczenia w praktyce psychologicznej są studia podyplomowe – w nurcie Sportu Pozytywnego na Uniwersytecie SWPS, których jesteśmy partnerem merytorycznym. Oferujemy także staże i szkolenia dla psychologów sportu wchodzących na rynek pracy, które umożliwiają rozwój zawodowy i możliwość współpracy z pasjonatami działającymi w sporcie.

Warsztaty realizowane są miedzy innymi we współpracy z Akademią Leszka Blanika – głównego partnera warsztatowego Fundacji Sportu pozytywnego, popularyzatora idei sportu pozytywnego. Więcej o współpracy Fundacji i Akademii na . W ramach współpracy realizujemy cykl warsztatów i szkoleń skierowanych do rodziców, trenerów i psychologów, wśród szkoleń znajdują się:

1. cykl warsztatów z elementami koleżeńskiej superwizji,
2. szkolenie z zakresu psychologii – „Start w zawodzie psychologa sportu” ,
3. oferta dla rodziców: m. in. jak wspierać i na co dzień budować zaangażowanie młodego sportowca,
4. oferta dla trenerów: praktyczne zastosowanie modelu i7W w pracy trenera.

Warsztaty dla
rodziców

Warsztaty dla
trenerów

Warsztaty dla psychologów

Warsztaty dla zawodników

DLA
RODZICÓW

WSPIERANIE POPRZEZ ZACHOWANIE

W jaki sposób zachowania rodzica przekładają się na funkcjonowanie dziecka w sporcie?

Kiedy: 17 Listopada 2020 r.

WSPIERANIE POPRZEZ ZAANGAŻOWANIE

Jak wspierać i na co dzień budować zaangażowanie młodych zawodników?

Kiedy: 24 Października 2020 r.

MODEL i7W

Praktyczne zastosowanie modelu i7w w pracy trenera

Kiedy: Informacje wkrótce

DLA
TRENERÓW
DLA
PSYCHOLOGÓW

II EDYCJA: CYKL WARSZTATÓW Z ELEMENTAMI SUPERWIZJI KOLEŻEŃSKIEJ

W grupie specjalistów – refleksje, dylematy, analiza indywidualnych doświadczeń

Kiedy: 05.09; 03.10; 14.11

START W ZAWODZIE PSYCHOLOGA SPORTU

Kiedy: 9.11., 16.11., 23.11, 30.11., 7.12., 14.12., 21.12.

WKRÓTCE WIĘCEJ INFORMACJI

DLA
ZAWODNIKÓW