Sport to praca z ludźmi, a najlepiej działa się, gdy współpraca oparta jest na zdrowych relacjach i określonych zasadach. Gdyby nie Fundacja Sportu Pozytywnego i program z Modelu i7W nie miałbym o tym pojęcia. Byłoby mi o wiele trudniej, wraz z moją Polonią, awansować na zaplecze ekstraklasy. Stałem się innym trenerem, obecnie wiem jaką drogą muszę podążać. Przede wszystkim co chcę robić! Wiem, że warto