Tomasz Kurach

Prezes Fundacji, Psycholog Sportu, Warszawa