Phd. Artura Poczwardowski

Członek Zarządu, Psycholog Sportu, Denver, USA