Phd. Aleksandra Krukowska-Burke

Psycholog Sportu, Wycombe, Wielka Brytania