Dominika Zakrzewska

Wiceprezes Fundacji, Psycholog Sportu, Trójmiasto