dr Dominika Wilczyńska

Członek Zarządu, Psycholog Sportu, Trójmiasto