Aleksandra Zienowicz-Wielebska

Wiceprezes Fundacji, Psycholog Sportu, Trójmiasto