Aleksandra Pogorzelska

Prezes Zarządu, Psycholog Biznesu, Trójmiasto